خبر مهم3
کد خبر : 34440
پنجشنبه - ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۴
دکتر عطا بهرامی؛

به خودتان باختید، کسی مقصر نیست

عطا بهرامی در کانال تلگرامی خود نوشت:

حزب اللهی ها باید رفتارها و غفلت ها و ناسپاسی های خود را در قبال فرصت هایی که داشتند آسیب شناسی کنند و منتظر شنیدن خبرهای دروغ و تحلیل های مزخرف از سوی مدعیان بصیرت افزایی نباشند که صرفاً بلدند برای اثبات خود به تحمیق و متوهم کردن مخاطب نسبت به دیگران دامن بزنند.

وقت فکر کردن است. زمان به کار انداختن مغز و مطالعه و دانش افزایی است. یک مدت کوتاه از روش تکفیر و تفسیق دیگران فاصله گرفتن و اندیشیدن به داشته ها و کرده های خود خیلی جواب می دهد. اصلا ثواب دارد. مردم از حزب اللهی ها روزآمدی و مهربانی و کارامدی انتظار دارند.

نمیتوان رفتارهایی مشحون از مظاهر استبداد و شرک و ریاکاری و حسادت و تکفیر داشت و از اسلام ناب محمدی دم زد.

حزب اللهی باید شیک و مجلسی در صحنه ی تبلیغ ارزشها حاضر شود. با حسی سرشار از نوعدوستی و مهرورزی.

آری برادران! شما یک بار دیگر به خودتان باختید، دنبال مقصر نگردید.